Orenæs – en skovbrugsejendom ejet i generationer af familien Wilhjelm

Skovene under Orenæs blev købt på en auktion, som blev afholdt på Gåbense Færgegaard i 1869 af Johannes P. S. Wilhjelm fra Øllingsøe Gods på Lolland. Sjette generation af familien Wilhjelm ejer og driver i dag Orenæs.

Se nærmere om Orenæs’ historie, driften af landbrugsjorden og skovene samt Orenæs’ medarbejdere m.v.

Nærmere om Orenæs’ historie
Det danske kongerige var, efter slaget ved Dybbøl i 1864 og på grund af den forudgående krig, i økonomisk krise og af samme grund valgte kronen ved auktion at frasælge dele af Krongodset herunder bl.a. Petersgaard skove på syd Sjælland og skovene på det nordlige Falster. I årene efter 1869 blev mindre landbrug ved Gl. Orehoved opkøbt af Johannes P. S. Wilhjelm. I dag består Orenæs Gods af ca. 230 ha. landbrug og 600 ha. skov, hvoraf ca. de 200 ha. er moser, strandenge, øer og værnskov.

Johannes P. S. Wilhjelm lod i årene efter købet af de gamle statsskove på Nord Falster opføre en hovedbygning Nord for den daværende Gl. Orehoved by. Hovedbygningen blev i 1981 revet ned og en tidssvarende og moderne beboelse blev bygget samme sted.

Johannes P. S. Wilhjelm blev i 1908 efterfulgt af sin søn George P. U. Wilhjelm, som igen i 1949 blev efterfulgt af sin søn Otto Wilhjelm. Otto Wilhjelm overdrog Orenæs til sin nevø Nils Wilhjelm i 1966. Denne overdrog i 1995 Orenæs til sin søn, forstkandidat Lars Wilhjelm, som overdrog til sin datter V.J. Wilhjelm i 2019.

Driften af landbrugsjorden og skovene
Landbrugsjorden dyrkes med græsfrø, sukkerroer og div. kornafgrøder.

Skovene er karakteristiske ved alle at ligge direkte ned til Storstrømmen eller Smålandsfarvandet. Mere end 80% af skovarealet er bevokset med løvtræ, hvoraf bøg og ahorn er de dominerende træarter.

Medarbejdere m.v.
På Orenæs er ansat én skytte og godsmedarbejder, som varetager den daglige drift af jagten, naturarealerne, salg af sanke-brænde m.v. Skovene administreres af ekstern ekspertise og de karakteristiske stråtækte udlejningshuse udlejes via Orenæs godskontor.

Orenæs forestår foruden arbejdet på godsets egne arealer også overordnet administration af andre skovejendomme på Lolland-Falster.

Bevaring og gerne en forbedring af ejendommen gennem en god medarbejder-politik og en bæredygtig produktion, er familiens langsigtede mål.